Lisans Sözleşmesi
Sitenin ve Mobil Uygulamanın kullanım hakkını verilmesi hakkında

Moskova şehri
Doktor İşyerinde Limited Şirketi' (bundan sonra 'Lisansör'), tek taraftan ve özel kişi veya şirket (bundan sonra 'Lisans sahibi'), diğer taraftan, birlikte 'Taraflar', işbu Sözleşmeye (bundan sonra 'Sözleşme') imza atmışlar.
1. GENEL TANIMLAR

1.1. Sitemiz - internet şebekesinde bulunan ve ortak bir konular, tasarım, doktornarabote.ru ortak bir adres yeri ile birleştirilen web sitelerin birleşimidir. Siteler, belirtilen bilgi kaynakların kullanımına izin veren ve Site yönetimi tarafından oluşturulan materyaller, metinler, veri tabanları, servisler ve programları, ayrıca bilgi sisteminde kayıtlı olan Lisans sahipleri tarafından oluşturulan materyalleri, yazıları ve veri tabanları içermekte, ve bu tür bilgilerin internet şebekesinde www.doktornarabote.ru / doktornarabote.ru web adresinden ulaşılmasını sağlamaktadır. Site adresinin yönetimi 'Doktor İşyerinde Limited Şirketi'dir.

1.2. Mobil uygulamalar - 'Doktor Şeridi', 'Doctorgram', yani mobil cihazlarında çalışmak için yönelik bilgisayar yazılımıdır. Mobil uygulama herhangi bir mobil cihazına uygulama online mağazalardan ücretsiz yüklenebilir ve Lisans sahibinin mobil cihazinda Sitedeki çalışma için öngörülmüştür. Mobil cihazına yüklenen Mobil uygulamanın kullanımı kesinlikle sadece Sitede registrasyonu yapıldıktan sonra mümkün olabilir. Siteye yönelik işbu Sözleşmenin her terim ve şartları Mobil uygulamaya da geçerlidir.

1.3. Lisans sahibleri - işbu Sözleşmeye katılmasına izin veren yasallık ve reşitlik hakkına sahip olan, Sitede registrayon yapan, işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak Site ve Mobil uygulamaya giriş yetkisini alan kişilerdir.

1.4. Sitede registrasyon - ücretsiz, mevcut Lisans sahibi veri tabanına yeni Lisans sahibi hakkında bilginin eklenmesi ve yeni Lisans sahibine Site ve Mobil uygulamaya giriş yetkisinin verilmesini öngören Lisans sahibi tarafından gönüllü süreçtir. Registrasyon işbu Sözleşmeye ve Site kullanım kurallarına (İlave No 1) istinaden bir kaç aşamada yapılmaktadır: (a) Lisans sahibi, Sİtede bulunan registrasyon formunda (anketinde) belirtilen hacimdeki doğru bilgileri vermektedir; (b) Lisans sahibi, Sitede giriş yapabilmesi ve Siteyi kullanabilmesi için gerekli olan benzersiz personel kullanıcı adını (elektronik posta adresi ve/veya cep telefonu numarası) oluşturmaktadır; (c) Lisans sahibi tarafından benzersiz personel kullanıcı adının (elektronik posta adresi ve/veya cep telefonu numarası) doğrulaması ve Lisans sahibinin elektronik posta adresine / cep telefonuna şifrenin gönderilmesidir; Şifre, Sitede registrasyon sırasında otomatik olarak oluşturulmaktadır. Lisan sahibi registrasyon yaptıktan sonra Sitede belirtilen şartlara göre Lisansöre isteği gönderme yoluyla şifreyi değiştirme hakkına sahiptir. Registrasyonu yaptıktan sonra, Lisansör Lisans sahibi tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu registrasyon gününden itibaren en fazla 10 (ön) gün içinde, Rusya Federasyonu (bundan sonra RF) mevzuatına karşı düşmeyen yöntemler ile kontrol etmektedir. Lisan sahibi, Lisansöre verilen bilgilerin doğruluğunu garanti etmektedir.

1.5. Sitede oturumu açma - Lisans sahibinin Siteye her yeni giriş yaptığında kendisini personel kullanıcı adı ve şifresi yardımı ile tanıttığı süreçtir. Ancak Siteyde oturumu açtıktan yaptıktan sonra Lisans sahibi Siteye girmekte, bunun yanısıra kullanıcı adı ve şifresi Lisans sahibinin Siteye girmek için gerekli ve yeterli bilgi olarak sayılmaktadır. Eğer Lisans sahibi karşısını ıspatlamadığı sürece, Lisan sahibinin kullanıcı adı ve şifresinin, Lisans sahibinin hesabının kullanımı ile yapılan her faaliyet işbu Lisans sahibi tarafından yapıldığı sayılmaktadır.

1.6. Sitenin kullanımı - işbu Sözleşme tarafından Site sayfalarının yüklenmesi dahil Sitenin fonksiyonel amaçlı kullanımıdır.

1.7. İşbu Sözleşmesine katılması - İşbu Sözleşme şartlarının kabul edilmesi süreci ve Sitede registrasyon yapma sirecidir. Sitede registrasyonun yapılması işbu Sözleşme şartlarının kabulü anlamına gelmektedir. Sözleşme, RF mevzuatında belirtilen katılma anlaşması olmakta ve her bir yeni Lisans sahibi için katılma anından itibaren geçerli olmaktadır.

1.8. Sitedeki bilgiler (ayrıca Bilgi, İçerik) - Sitede yayınlanan, sunum biçimine bakılmaksızın bilgileri (mesajlar, veriler), entelektüel faaliyetlerin sonuçlarını ve ayrıca Rusya Federasyonu mevzuatına uygun diğer verileri içeren herhangi bir bilgi. Sitedeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımına, yalnızca Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı ve bu Sözleşme tarafından belirlenen kısıtlamalara tabi olarak izin verilir.

1.9. Lisans Alan Tarafın kişisel verilerinin işlenmesi - Lisans Alan Tarafın kişisel verilerinin Lisans Veren tarafından işlenmesi, yani toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), çıkarma, kullanma, transfer (dağıtım, erişim sağlama) dahil olmak üzere kişisel verilerle yapılan tüm işlemler, Kişisel verilerin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Politika (Ek No.2) uyarınca kişisel verilerin miktar ve şartlarda kişiselleştirilmesi, bloke edilmesi, silinmesi, imhası.

1.10. Kişisel odanız (hesabınız, kullanıcı hesabınız) - Lisansöre her bir Lisans sahibini hesaba almasına izin veren ve benzersiz kişisel kullanıcı adı ile şifresi aracılığı ile Sitede kullanım yetkisini veren, Sitede registrasyon sürecinin bittiğinden sonra oluşturulan Sitenin kişiselleştirilen bölümüdür. Registrasyon sırasında kişisel hesabına girişi için kullanıcı adı ve şifresi Lisans sahibi tarafından kendisince oluşturmaktadır. Kullanıcı adı ve şifresi, Lisans sahibi isteği üzerine Lisans sahibi veya Sİte yönetimi tarafından Sİtede belirtilen düzene istinaden değiştirilebilir.

1.11. Özel mesajlar - bir Lisans sahibi tarafından başka Lisans sahibine veya Lisansöre, Lisansör tarafından Lisans sahibine Sitenin, Mobil uygulamanın, elektronik posta ve kısa mesaj servisinin kullanımı ile gönderdiği, Site yönetimi ile özel mesajların gönderimi, yeniden gönderimi ve dağıtımında kullanılan operatörlerin (elektronik posta, mobil operatör servisleri, internet tedarikçileri, mektup dağıtım servisleri vb.) dışında üçüncü kişilerin okunmasına izin verilmeyen elektronik mesajlar.
2. SÖZLEŞME KONUSU

2.1. Lisansör, Sitede belirtilen düzene istinaden registrasyonu yapan Lisans sahibine Site ve Mobil uygulamayı kullanma hakkını işbu Sözleşme şartlarına ve Site kullanım kurallarına göre basit (istisnasız) karşılıksız lisans şeklinde vermektedir.

2.2. Lisans sahibi Site fonksiyonlarını kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Hesabı açarak Sitenin içeriğini oluşturmak, içerikleri eklemek, içeriklerin eklenmesi ve işlenmesi aracılığı ile içerikleri ve hesap verilerini düzeltmek, işbu Sözleşme tarafından öngörülen kurallara uyulmasıile birlikte diğer Lisans sahipleri ile iletişim kurmak hakkına sahiptir.

2.3. Lisans sahibi MObil uygulama fonksiyonlarını kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca mobil cihazında ekleme, saklama, aktivize etme, çalıştırma, Mobil uygulamanın yeni versiyonunu yenileme ve çalışma hakkına sahiptir.

2.4. Sitenin tüm web sayfalarına ulaşmak için Sitenin başlangıç sayfası İnternet şebekesinde www.doktornarabote.ru / doktornarabote.ru adresinde bulunmaktadır.

2.5. İşbu Sözleşmeye göre Lİsansör Lisans sahibine Siteye girmek için teknik şart ve araçları sağlamamaktadır. Burada Lisans sahibinin İnternet şebekesine bağlantı yapılması ve İnternet şebekesinde gerekli bilgini aranması ve kullanılmasına izin verecek bilgisayar yazılımların kurulacağı teknik araçları anlaşılmaktadır. Lisansör söz konusu teknik araçlarının Lisans sahibinde bulunup bulunmadığından sorumlu değildir.

2.6. İşbu Sözleşme karşılıksız nitelik taşımaktadır.

2.7. İşbu Sözleşme kullanım alanı ile sınırlı değildir. Lisans sahibi Siteyi, eğer sahip olduğu teknik şartları Siteye ulaşması için izin veriyor ise, bulunduğu yere bağlı olmadan kullanabilecektir.

2.8. Lisans sahibine Siteyi kullanma hakkını Lisansörün başka kişlere lisansı verme hakkı saklanması ile verilmektedir.

2.9. Lisans sahibi Sitede arama yapabilir ve gerekli bilgilerin RF mevzuatına istinaden herhangi biçimde ve herhangi yötemde alımını, sonraki kullanımını gerçekleştirebilir, Sitede bilgileri yerleştirebilir, başka Lisans sahipleri tarafından yerleştirilen madde ve materyalleri tartışabilir, yerleştirilen bilgilere puanları verebilir, yarışmalar ve başka projelere katılımı dahil olmak üzere Lisans sahiplerinin Sitede her türlü etkinliklerine katılabilir.

2.10. Lisans sahibi Lisansörün ayrıcalıklı haklarını ihlal etmemesini taahüt etmekte, özellikle Lisansörün özel yazılı izni olmadan aşağıdaki faaliyetleri yapmamak ve üçüncü kişilerce yapmamasını sağlamak: Mobil uygulamayı veya bazı uygulamanın bazı kısımlarının dağıtımını yapmak; Mobil uygulamanın ve / veya Sitenin, veri tabanlarının ve sistemin bigileri sakladığı diğer veri takımlarının bilgisayar yazılımının koduna herhangi değişiklikleri gerçekleştirmek; Programlama ve teknik multiplex araçlarının, Mobil uygulama ve / veya Sitenin programlama veya cihaz koruma araçlarının çalışma algoritmasını değiştiren araçlarının kullanımı dahil olmak üzere Lisansör tarafından kullanılan bilgi koruma teknik araçlarının, kişisel verilerinin ve / veya telif haklarının etkinliğini önlenmesine veya azaltılmasına getiren faaliyetlerde bulunmak; Mobil uygulama ve / veya Sitenin, RF mevzuatınca bu tür faaliyetler özellikle izin verilen durumlar dışında ve izin verilen derecede başlangıç kodu yeniden düzenlemek, yazılım kısmını dekompile ve / veya deassemble etmek; verileri toplamak ve sayfa içeriklerini kopyalamak için program robotları kullanmak; Sitede bulunan bilgilerin otomatikman toplanmasını yapmak (parsing).
3. HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

3.1. LİSANS SAHİBİ HAKLARI:

3.1.1. Siteyi, işbu Sözleşme ve Site kullanım kurallarına istinaden öngörülen hakların çerçevesinde ve yöntemlerde kullanmaktır.

3.1.2. Hesabında kendisi hakkında doğru bilgileri koymak, kendi resimlerini eklemek.

3.1.3. Özel mesajları ilgili hesabın kullanımı ile göndermek ve almak.

3.1.4. Lisans sahibi Sitede yerleştirilen bilgilerin içeriğini kendisi belirlemektedir. Böylece yerleştirilen bilgiler sadece özel ticari olamayn amaçlı yazıların, materyallerin, veri tabanların ve Lisans sahibi veya üçüncü kişilere ait diğer bilgilerin yayınlanması kullalabilecektir. Üçüncü kişilerin hakları korunacak, bunun karşılığında Lisans sahibi özel sorumluluk taşımaktadır. Lisansörün, Lisan sahipleri tarafından Sitede yayınlanan bilgilere ilişkisi yoktur. Bu tür bilgiler Sitede Lisansörün katılımı olmadan yerleştirilmekte ve kullanılmaktadır.

Sitede metinleri, veri tabanları ve diğer bilgilendirici materyalleri yerleştirirken Lisans sahibi üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini, üstelik bu tür materyallere ayrıcalıklı haklarına sahip olduğunu taahüt etmekte, otomatikman Lisansöre bu tür materyallere basit (istisnasız) karşılıksız lisansı vermekte ve bunları Sitenin popülerleşmesi dahil, amaçlarına uygun veya onunla ilgili kopyalama, toplumsal gerçekleştirme, yapılma, düzenleme, yayınlama, çevirme ve dağıtım haklarını vermektedir. Söz konusu amaçlar için Lisansör türetilmiş bileşimleri üretebilir veya bilgilendirici materyalleri ilgili defterlerin bileşen parçaları olarak kullanabilir, amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli diğer faaliyetlerde bulunabilir.

3.2. LİSANS SAHİBİ SORUMLULUKLARI

3.2.1. RF mevuatını, işbu Sözleşmeyi ve tüm eklerini, Site kullanım kurallarına uymaktır.

3.2.2. Lisans sahibinin, Site kulanım kuralları ve Sözleşme şartlarının, tüm ilaveleri dahil, mevcut değişiklikleri kabul etmemesi durumunda - Sözleşmeyi, işbu Sözleşme tarafından belirtilen düzende, Site kulanım kuralları ve Sözleşme şartlarının önemli değişikliklerin Sitede yayınlandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün içinde feshetmektir.

3.2.3. Siteyi herhangi bir girişimcilik faaliyeti veya gelir elde edilmesine ve reklam dağıtımına yönelik başka bir faaliyet amaçlı, üçüncü kişilerin talebi üzerine dahil Sitede iş fırsatlarını ve/veya personel alımı için kullanmaktır.

3.2.4. Lisan sahibi böyle bir kanuni kullanım hakkına sahip değil ise, diğer Lisans sahiplerinin ve üçüncü kişilerin fikri iyeliklerini yüklememek, saklamamak, yayınlamamak, dağıtmamak, yetki vermemek ve başka türlü kullanmamaktır.

3.2.5. Özel mesajların aracılığı ile Sitede veya Mobil uygulamada İnternet kaynaklarına atıfta bulunan İnternet şebekesindeki diğer kaynaklardan alınan bilgileri yüklememek, saklamamak, yayınlamamak, göndermemek dağıtmamaktır. Üstelik Sitenin Lİsans sahibi olmayan üçüncü kişilere Sitedeki bilgileri kopyalamamak, dağıtmamak ve ulaşım vermemektir.

3.2.6. Virüsleri, troyanları ve diğer zarar verici programları yüklememek, saklamamak, yayınlamamak, dağıtmamak, yetki vermemek ve başka türlü kullanmamaktır.

3.2.7. Sitede registrasyon sırasında Lisansöre tüm gerekli ve güncel bilgileri vermektir. Bunların içinde her bir Lisans sahibine özgü kullanıcı adı (elektronik posta adresi ve / veya cep telefonu numarası), elektronik posta adresi, soyadı ve adı, Site registrasyon formunda öngörülen diğer bilgiler. Bunların güncelliğini korumak, değişiklik yapıldıktan sonra 3 gün içinde Lisansöre ilgili değişiklikler hakkında Hesap içeriğinin değiştirilmesi yoluyla bilgi vermektir.

3.2.8. Sitede registrasyon olduktan sonra, Sitede belirtilen kullanım kurallarına istinaden İlaç Sanayi sektörünün çalışanı ve / veya yüksek veya orta ihtisas eczacılık eğitimine sahip uzman profesyonel statüsü doğrulanmalıdır.

3.2.9. Sitede, RF mevzuatına karşı olabilecek, Site kullanım kurallarına göre üçüncü kişilerin haklarını ve kanuni çıkarlarını ihlal edebilecek bilgileri yayınlamamaktır.

3.2.10. Diğer Lisans sahiplerinin ve üçüncü kişilerin haklarının ve kanuni çıkarlarının korunması şartı ile Sitede Lisans sahibinin profesyonel konularda yazar metinlerini yayınlayarak Site hayatına ve gelişimine katılmaktır.

3.2.11. Diğer Lisans sahipleri ile konuşma sırasında veya başka türlü Sitenin kullanımı sırasında öğrenilen kişisel bilgileri (bunlara ev adresi, elektronik posta adresi, pasaport bilgileri, banka bilgileri dahil ve bununla sınırlı olmamakta) ve diğer Lisans sahipleri ile üçüncü kişilerin hayatı hakkındaki bilgileri, onların uygun öncelikli izni olmadan diğer Lisans sahipleri ile üçüncü kişilere vermemek ve gizli tutmaktır.

3.2.12. Hesabının güvenliğini sağlamak ve üçüncü kişilerin tarafından izinsiz ulaşımını önlemek için gerekli önlemleri kendisi almalıdır.

3.3. LİSANSÖR HAKLARI

3.3.1. Site mevcut yönetimini gerçekleştirmek, yapısını, dış görüntüsünü belirlemek, Lisans sahiplerinin Siteye ulaşımına izin vermek veya işbu SÖzleşme hususlarının ihlali durumunda sınırlamak, diğer sahip olduğu hakları yerine getirmektir. Lisan sahipleri, Lisansörün Sitede yerleştirilien İçeriğinin yansıtılmasını sağlayan, reklamın yansıtılması amaçlı olmak üzere, programlama araçlarının fonskiyonel ve teknik imkanlarını kendi istediği gibi kullanabileceğini kabul etmektedir.

3.3.2. Tek taraflı olarak ve davasız düzende kendi görüşüne göre Site kullanım kuralları ve işbu Sözleşme şartlarını değiştirmektir. Lisansör tarafından Lisans sahiplerinin yeni Site kullanım kuralları ve işbu Sözleşme şartları ile danışma imkanının sağlanması, Lisansörün Site sayfasında Site kullanım kuralları ve Sözleşme şartlarının yeni versiyonunun yayınlama yoluyla gerçekleştirilmektedir. Değişiklikler Sitede yayınlanması tarihinden itibaren geçerlilik kazanmaktadır. Lisans sahiplerinin Site kullanım kuralları ve Sözleşme şartlarının yeni versiyonu ile danışması için Lisansör tarafından herhangi bir ilave bildirine gerekmemektedir. Sİteye her girişinde Siteyi kullanmadan önce Lisans sahibi Site kullanım kuralları ve Sözleşme şartlarının yeni versiyonu ile danışmasını taahüt etmektedir. Lisans sahibinin Sİtenin / Mobil uygulamanın kullanımına devam etmesi, söz konusu değişiklikleri kabul etmesi anlamına gelmektedir.

3.3.3. Sitede reklamın yerleştirilmesi, Ortaklık programlarına katılmak ve Lİsansörün girişimcilik faaliyetinde bulunan Sitenin ticari kullanımı ile ilgili diğer konularda tek başına karar almaktır.

3.3.4. İstediği zamanda Sitenin tasarımını ve kullanıcı arayüzünü, Sİtenin teklif edilen fonksiyonlarının içeriğini değiştirmek, kullanılan yazıları, bilgisayar yazılımları, Lisansör İçeriğini ve Sİtede bulunan veya saklanan diğer nesneleri, Mobil uygulamaları ve server uygulamaları Lisans sahibine bildiri yaparak veya yapmadan değiştirmek veya eklemektir.

3.3.5. Lisans sahiplerinin İçerikleri dahil, Lisansör tarafından RF mevzuatını, işbu Sözleşme hususlarını, diğer Lisans sahibi ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği ve / veya ihlal edebileceği düşünülen, onlara zarar veren veya zarar verebilecek ve / veya güvenlik riskini taşıyan herhangi İçeriği hiç bir neden göstermeden ve uyarı yapmadan silmektir.

3.3.6. Lisans sahibi tarafından Sitede yayınlanan ve RF mevzuatını ve / veya işbu Sözleşme hususlarını ihlal eden herhangi Bilgiyi (Lisans sahibinin Özel mesajları, notları, yorumları, diğer bilgileri ve başka materyalleri dahil) kendi isteğine göre silmektir.

3.3.7. Lisans sahibinin Sitenin ve / veya Mobil uygulamanın tüm veya belli bir kısmına, Sitenin fonksiyonlarına, etkinliklerine ulaşımını istediği zamanda hiç bir neden göstermeden önceden uyarı yaparak veya yapmadan, başkası RF mevzuatını ve / veya işbu Sözleşme tarafından öngörülmedi ise, durdurmak, sınırlamak veya kesmektir.

3.3.8. Site çalışmasını belli bir süre içine durdurmak veya kendi görüşüne göre Sitenin ve / veya Mobil uygulamanın çalışmasını kesmektir.

3.3.9. Kendi görüşüne göre bazı Lisans sahiplerine Site kullanımını sınırlamak veya yasaklamaktır (bloke etmek).

3.3.10. Lisans sahibinin RF mevzuatını ve / veya işbu Sözleşme hususlarını ihlal eden eylemleri yapması durumunda Lisans sahibinin Hesabını kendi görüşüne göre kapatmaktır.

3.3.11. Sitenin ve / veya Mobil uygulamanın çalışmasını iyileştirmek için ve işbu Sözleşme gerçekleştirilme amaçlarına uygun olarak Lisans sahibinin kişisel verilerini RF mevzuatınca öngörülen yöntemlerde kullanmaktır.

3.3.12. Lisansör ve / veya Lisansör ortakları tarafından Lisans sahiplerine reklam, bilgi ve haber nitelikli mesajların, elektronik posta, kısa mesaj aracılığı ile, Site fonksiyonlarının kullanımı ile veya başka uygun yöntem ile dağıtımını yapmaktır.

3.3.13. İstatistik verilerinin toplanması ve Lisans sahibinin doğrulanması amacıyla Lisans sahibinin Siteye ulaşım IP-adresleri hakkında bilgileri toplamak ve saklamak, Lisans sahibinin özel bilgisayarında yerleştirilen teknik bilgilendirme dosyalarını (cookies) kullanmaktır.

3.3.14. Sitenin kullanımı sırasında işbu Sözleşme şartlarının yerine getirmemesi durumunda Lisans sahiplerini uyarmak, bilgilendirmek, bildirim yapmak. Lisans sahibine Sİtenin kullanımı süreci içinde verilen Lisansör talepleri Lisans sahibi tarafından yerine getirilmesi zorunludur.

3.3.15. Sitenin ayrıcalıklı haklarını, Sitede bulunan ve Sitenin kullanımı ile işlenen bilgileri korumak için RF mevzuatı tarafından yasaklanmayan önlemlerini almaktır.

3.3.16. Sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklere göre hakları devretmek ve borçları transfer etmektir. Burada Lisans sahibi, Lisansörün seçimine göre herhangi bir üçüncü kişiye haklarının devretmesini ve borçlarının transfer edilmesine izin vermektedir.

3.4. LİSANSÖR SORUMLULUKLARI

3.4.1. Siteyi ve Mobil uygulamayı çalışma durumunda korumaktır.

3.4.2. Lisan sahibinin kişisel verilerinin izinsiz ve uygunsuz veya kazaen ulaşımına, silinmesine, bloke edilmesine, kopyalanmasına, yayınlanmasına karşı korunması için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri almaktır.

3.4.3. Lisans sahibinin kişisel verilerinin RF mevzuatına, işbu Sözleşme hususlarına ve Site kullanım kurallarına uygun şekilde verilmesi durumunda bunların uygun kullanılmasını takip etmektir.

3.4.4. Lisans sahibi kişisel verilerini Kişisel verileri işleme Politikası tarafından öngörülen süre ve düzende silmektir.
4. SÖZLEŞME KULLANIM SÜRESİ

4.1. SÖzleşme, Lisans sahibinin işbu Sözleşmeye katılma tarihinden itibaren Site hak sahibinin ayrıcalıklı hakkının geçerlilik süresi boyunca geçerli olmaktadır. Sitenin ayrıcalıklı haklarının yeni hak sahibine geçişi, işbu Sözleşmenin değiştirilmesi veya feshedilmesine dayanak olmamaktadır.

4.2. İşbu Sözleşme, Lisans sahibi Hesabının Lisans sahibinin isteği üzerine kapatılmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde yürürlüğünü durdurmaktadır. Bunun yanısıra Sİte ve Mobil uygulamaya ilişkin Lisans sahibine verilen basit (istisnasız) lisansı Hesabın kapatılması ile birlikte durdurulmaktadır.

4.3. Lisans sahibi, Hesabını Site kullanım kurallarınca öngörülen düzen ve süre içinde kapatma hakkına sahiptir.

4.4. Lisansör, istediği zaman Lisans sahibine bildirim yapmadan ve nedenlerini açıklamadan, tek taraflı olarak davasız şekilde Lisans sahibinin Hesabını kapatarak, Site ve Mobil uygulamayi kullanma ulaşımını durdurarak, herhangi bir zararı, gideri veya Sİtenin kapatılması durumundaki Sözleşmeye göre alınan iadeyi telafi etmeden, Lisans sahibinin işbu Sözleşme şartlarını ve RF mevzuatını bir kerelik dahil olmak üzere ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4.5. Lisansör, Lisans sahibini uyarmadan istediği zaman ve nedenleri açıklamadan, kendi görüşüne göre istediği süreye Site ve / veya Mobil uygulamanın kullanım imkanını ve ulaşımı durdurma hakkına sahiptir. Sİteye ulaşımın ve kullanım imkanın durdurulması, basit (istisnasız) lisansın durdurulması anlamına gelmektedir.
5. LİSANSÖR ÖDÜLLENDİRİLMESİ

5.1. İşbu Sözleşme karşılıksız nitelik taşımaktadır.

5.2. Lİsansörün, Lİsans sahibinden Site ve / veya Mobil uygulamanın kullanımı karşılığında, Lisans sahibine önceden bildirileceği ve Lisans sahibinin Sİte imkanlarının kullanımı ve Lisansörün uyarılması ile kullanması isteyeceği ilave paralı servislerin ödenmesi dışında, ödeneklerin, lisans ücretinin veya başka herhangi tutarların ödemesini isteme hakkı yoktur.

5.3. Lisansör Sitede ilave ücretli servisleri ekleme ve bunların Lisans sahibi tarafından kullanması karşılığı ve Sitede bulunan bazı ücretli servislerin tekliflerince öngörülen prim alma hakkına sahiptir.
6. SÖZLEŞME SORUMLULUKLARI

6.1. Lisans sahibi, bilgilerin, İçeriğin, diğer kanun tarafından korunan fikri mülkiyet sonuçlarının, bunların kısımları ve kopyalarının, ayrıca diğer materyallerin Sitede yayınlanması veya Özel mesajlar aracılığı ile gönderilmesi hiç kimsenin hakkını ve kanuni çıkarını ihlal etmediğini garanti etmektedir. Lisans sahibi Sitede yayınlanan ve diğer Lisans sahiplerine gönderilen herhangi bilgi karşısında tam sorumluluk taşımaktadır. İçeriğin yayınlanması kısmındaki şbu Sözleşme şartlarının ihlali ile ilgili üçüncü kişilerden şikayetlerinin gelmesi durumunda, Lisansör ortaya şıkan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla ve mevzuat çerçevesinde, elinde bulunan Lisans sahibi kontak bilgilere göre şikayette bulunan kişilere bilgilerin verme hakkına sahiptir.

6.2. Lisans sahibi, Siteye giriş yapılması amacıyla kayıt verilerinin (kullanıcı adı ve şifresi) gizliliğinin sağlanması ve başka kişiler tarafından kullanma imkanı önlemek için gerekli önlemlerin alınmasını garanti etmektedir.

6.3. Lisansör, Lisans sahipleri arasındaki Özel mesajları aracılığı ile gerçekleşen yazışma gizliliğini korumaktadır.

6.4. Sitenin fonksiyonelliği niteliklerinden dolayı Lisansör, Lisans sahibi tarafından yayınlanan İçeriğin öncelikli moderasyonunu yapmamakta ve yapılması için teknik olanaklara sahip değil ve içeriğinin karşısında sorumluluk taşımamaktadır.

6.5. Lisansör, Sİte çalışmasının olası kesilmesi veya durdurulmasından, bundan dolayı kaybolan bilgilerin karşısında sorumluluk taşımamaktadır. Lisansör, Sİtenin veya Sİtede bulunan linklerin aracılığı ile başka sitelerin kullanımından dolayı ortaya çıkan veya oluşan Lİsans sahibi bilgisayarına, mobil cihazlarına, diğer teçhizat ve bilgisayar yazılımlarına verilen hiç bir zarardan sorumlu değildir. Lisans sahibi Sİtede yer alan dosyaların ve programların, veya Sİtede linki bulunan dosyaların ve programların indirilmesi sırasında çok dikkatli olmaları lazım. Her halukarda antivirüs program yazılımının kullanılması tavsiye edilmektedir. Lİsansör, Lisans sahibi teknik araçlarının virüs ve zarar verici programların bulaştırılmasından sorumluluk taşımamaktadır.

6.6. Lİsansör, Lisans sahibi Hesabına üçüncü kişiler tarafından ulaşım şifresinin bulunmasından dolayı, ve bunların Lisans sahibi Hesaının kullanımı ile herhangi faaliyetinden dolayı sorumluluk taşımamaktadır. Lisans sahibinin kendi Hesabına ulaşım imkanının kaybetmesinden dolayı Lisansör sorumluluk taşımamaktadır.

6.7. Lisansör, Lisans sahibinin Sİtede yayınladığı konuşmalarından sorumluluk taşımamaktadır. Lisansörün uyardığı veya zarar veya ziyanın oluşma imkanını gösterdiği durumu dahil, Sİtenin yardımı ile Lİsans sahibi veya diğer kişilerin ulaşım alarak Sitede yayınlanan İçerik veya diğer materyallerin, ya da Sİtenin kullanımından dolayı ortaya çıkan ziyan, herhangi zarar, kazanılmayan gelir karşısında Lisansör sorumluluk taşımamaktadır.

6.8. Lisans sahibi, Hesabının kullanımı ile gerçekleştirilen kanuna karşı düşen eylemlerden dolayı, ayrıca Hesabının kullanımı ile Sitede herhangi bir yöntemle İçeriğin yayınlanmasından dolayı sorumluluk taşımamaktadır. Lisans sahibi, Sİtede yayınladığı veya Sitenin kullanımı ile diğer yöntemler ile herkese ulaştırdığı herhangi bir İçerik karşısında kişisel sorumluluk taşımamaktadır.

6.9. Lisansör, Lisans sahibinin veya üçüncü kişilerin Sİtenin kullanımı sırasında olası kanuna karşı düzen eylemlerinden dolayı sorumluluk taşımamaktadır. Lisansör, Lİsan sahibinin İnternete ulaşımın bulunmamasından, Lİsans sahibinin İnternet şebekesine ulaşım hizmetini veren ve sözleşmesi bulunan internet tedarikçilerin bağlantı hizmetinin kalitesinden dolayı sorumluluk taşımamaktadır.


6.10. Lisansör, Lisans sahibinin veya üçüncü kişilerin direk veya dolaylı şekilde aşağıdaki nedenlerden dolayı elde ettiği zarardan ve kaybedilen gelirden sorumluluk taşımamaktadır:
  • Herhangi üçüncü kişilerin Lisans sahibi Hesabı dahil olmak üzere Lisans sahibi kişizel bilgisine izinsiz ulaşımı;
  • Hesabın, İçeriğin kapatılması veya Sitenin belli bir kısmının fonksiyonelliğinin durdurulması.

6.11. Herhangi durumda Lisansörün Lisans sahibinin karşısında sorumluluğu 1 000 Ruble tutarı ile sınırlandırılmıştır. Bunun yanısıra, eğer başkası RF mevzuatınca öngörülmedi ise, kaybedilen gelir telafi edilmemektedir.

6.12. Sİtemiz fikri faaliyet sonucu olmakta ve Site kullanım hakkı olduğu gibi (AS IS) verilmektedir. Lisansör, Sitenin herhangi özel amaçlı kullanımına uygun olacağı veya olmayacağı garantisinden vazgeçmektedir. Lisansör, Sİtenin kullanımından dolayı herhangi bir sonuçların oluşmasından veya oluşmamasından sorumluluk taşımamaktadır.

6.13. Lisansöre şikayet, dava talebi, isteklerin, şartların, bildirilerin, uyarıların, öngörülerin gelmesi, ayrıca Lisansörün dava sürecine dahil edilmesi ve/veya ilgili resmi kurumların üçüncü kişilerin haklarını ihlal davasının, RF mevzuatını ihlali davasının araştırması sonucunda Lisansöre cezaların verilmesi, Lisans sahibi tarafından işbu Sözleşme şartlarının, RF mevzuatının ihlalinden dolayı Sitenin veya ayrı bir sayfaların bloke edilmesi, yasaklanan bilgilerin ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ve kanuni çıkarlarını, fikri haklarını ihlal eden bilgilerin yayınlanması durumunda, Lisans sahibi hemen davaya, araştırmaya ve/veya sürece Lisansör tarafından katılmasını ve genel olarak Lisansör haklarının Lİsansörün istediği seviyede korunması için açıklamaların, delillerin verilmesini, ayrıca Lisansör ilgili taleplerinin alınmasından itibaren 5 (beş) gün içinde Lİsansör tarafından yapılan giderleri işbu maddede belirtilen tam olarak, mahkeme ve diğer giderleri dahil olarak, telafi etmesini taahüt etmektedir. Söz konusu Sözleşme hususu işbu Sözleşme feshedilmesindan sonra 3 (üç) yıl boyunca geçerlilik korumaktadır.
7. NİHAİ HUSUSLAR

7.1. İşbu Sözleşme tarafından öngörülmeyen diğer durumlarda, Taraflar mevcut RF mevzuatına istinaden haraket edecekler. İşbu Sözleşme ile ilgili herhangi bi tartışma ve anlaşmazlıkların çıkması durumunda, Taraflar arasında görüşmeler yaparak anaşmaya varmak için tüm çabalarını sarfedecekler. Şikayetlerin inceleme süresi aldıktan sonra 30 gündür.
Taraflar, Sitenin kullanılması ile ilgili şikayetleri gönderme hakları vardır. Bunun yanında söz konusu şikayetler kullanıcı adı olarak gösterilen ve / veya Lisans sahibi Hesabında belirtilen Hesabın / elektronik posta adresinin kullanımı ile, ve Lİsansör Sitede belirtilen Hesabın / elektronik posta adresinin kullanımı ile gönderilecektir. Söz konusu şikayet, karşı tarafın aldığı günden itibaren kabul edilmiş sayılmaktadır.
Lisans sahibinin Heabının kullanımı ile Lisansöre gönderilen şikayetler, Hesabın Lisans sahibine ait olması durumunun tespit edilme imkanının şartıyla incelenmektedir.
Benzer kayıt verilerine sahip Hesapların bulunma olasılığını dikkate alarak, Lisansör ilave bilgi ve verilerin gösterilmesini isteme hakkı vardır, özellikle Lisans sahibi Hesabı ile ilgili, ve buna göre hangi Hesaba göre şikayet geldiğini ve şikayette bulunan kişinin ilişkisini tespit etmektedir.
Anlaşmazlıkların görüşmeler yoluyla çözülmemesi durumunda, tartışmalar RF mevzuatına istinaden öngörülen düzende mahkeme yoluyla Lisansörün bulunduğu yerde (adreste) çözülecektir.

7.2. Lisansör, Siteyi kullanımı esnasında Lisans sahipleri veya üçüncü kişeler arasındaki anlaşmazlıkların ve tartışmalı durumların araştırması ve çözümü ile uğraşmamaktadır. Ancak kendi isteğine göre ortaya çıkan anlaşmazlıklarda yardımcı olabilmektedir. Lisansör, başka Lisans sahibinden (sahiplerinden) Lisans sahibinin Sİtede uygunsuz veya haksız davranışlarından dolayı açıklamalı şikayetlerinin alınması durumunda, söz konusu isans sahibinin Siteye ulaşımını durdurma, kesme veya kısıtlama hakkına sahiptir.

7.3. Taraflar, birbirine işbu Sözleşmeye göre verilen haklarının kullanımı ile ilgili herhangi bir raporları vermek zorunda değildir.

7.4. İşbu Sözleşmenin hiç bir hususu Lisans sahibine Lisansöre ait firma markasını, ticari markaların, domen isimlerinin ve diğer ayrıcalıklı simgelerin kullanımına hak vermemektedir.

7.5. İşbu Sözleşmede yer alan tüm hususlar: Site kullanım kuralları (İlave No 1) ve Kişisel verilerin işleme POlitikası (İlave No 2) - Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
8. TARAFLARIN BİLGİLERİ

Lisansör:
'Doktor İşyerinde Limited Şirketi', 127055, Moskova şehri, Novoslobodskaya caddesi, ap. 41, 4. etaj, ofis 1, OGRN 1107746240876, INN 7718800824, KPP 770701001.
© 2009—2020 Doktor İşyerinde
Sosyal medyalarda her gün yeni materyaller — bunları sitede bulamazsınız: