Düşmanca konuşmaya karşı politikası
Site kullanım kurallarının 4.1, 5.3.t, 5.3.v maddelerine istinaden, Platformda ve 'Doktro İşyerinde' tüm kaynaklarında, Smarpharma ve Medcampus dahil, yasak olan hususlar:
Herhangi düşmanca açıklamalar;
Şiddete destek olan yazılı veya görsel şeklindeki herhangi açıklamalar;
İnsan itibarını aşağılayan, ayrıca yazılı veya görsel şeklinde karşılaştırılan tüm açıklamalar;
Bir insanın veya grubun yetersizliği hakkındaki açıklamalar veya fisikzellik, fikirlik veya ahlaklık açısından özürlülüğünü kasteden resimler;
Kişisel eşitsizliği kasteden açıklamalar;
Belli bir niteliğe göre üstünlüğü veya yetersizliği hakkındaki açıklamaları;
Belli bir insan veya insan grubuna yönelik küfürler;
Belli bir insan veya insan grubunun izolasyonuna veya ayrımcılığına çağırılması;
Diğer düşmanca açıklamalar türleri.
Bu hakları ihlal eden içerikler silinecektir.

Bu kuralları tekrar ihlal eden Kullanıcılar, Platforma ve kaynaklara ulaşımı daimi olarak kaybedeceklerdir.
© 2009—2020 Doktor İşyerinde
Sosyal medyalarda her gün yeni materyaller — bunları sitede bulamazsınız: