Дұшпандық мәлімдемелерге қарсы саясат
4.1, 5.3-t, 5.3.- v тармақтарына сәйкес, сайтты платформада және дәрігердің барлық ресурстарында, оның ішінде смартфон мен Медкампуста пайдалану ережелеріне тыйым салынады:
  • кез-келген дұшпандық сөздер;
  • жазбаша немесе көрнекі түрдегі зорлық-зомбылықты қолдайтын кез келген сөздер;
  • адамның қадір-қасиетін төмендететін сөздер, оның ішінде жазбаша және көрнекі түрде салыстыру;
  • адамның немесе топтың физикалық, ақыл-ой немесе моральдық залалын білдіретін кемшілік немесе кескін туралы мәлімдемелер;
  • жеке теңсіздікті білдіретін өрнектер;
  • қандай да бір сипаттама бойынша артықшылық немесе кемшілік туралы мәлімдемелер;
  • адамға немесе адамдар тобына ант беру;
  • адамды немесе адамдар тобын оқшаулауға немесе бөлуге шақыру;
  • дұшпандық мәлімдемелердің басқа түрлері.
Осы ережелерді бұзатын мазмұн жойылады.

Осы ережелерді қайта бұзған пайдаланушылар платформа мен ресурстарға қол жетімділікті біржола жоғалтады.
© 2009–2020 Жұмыстағы дәрігер
Күн сайын әлеуметтік медиадағы жаңа материалдар - сіз оны сайттан таба алмайсыз: