www.doktornarabote.ru сайтын пайдалану ережелері
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

"Осы Ережелер Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес әзірленген және Сайтты және мобильді қосымшаны пайдалану құқығын беру туралы лицензиялық шартқа (бұдан әрі — "Шарт") № 1 қосымша болып табылады.

Осы Ереже сайттың барлық Лицензиаттарының орындауы үшін міндетті.

Лицензиат Сайтта тіркеуді жүзеге асырар алдында міндетті түрде осы Ережелермен танысуы тиіс.

Осы Ережеде пайдаланылатын барлық терминдер мен қысқартулар Шартта көрсетілген анықтамаларға сәйкес беріледі.

Сайт әкімшілігі - "ЖҰМЫСТАҒЫ ДӘРІГЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
2. САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ. САЙТҚА ТІРКЕЛУ

2.1. Сайтты және мобильді қосымшаны пайдалануды бастау үшін Лицензиат тіркеу рәсімінен өтуі керек.

2.2. Лицензиатты Тіркеу тегін, ерікті болып табылады.

2.3. Сайтқа тіркелу кезінде Лицензиат Сайт әкімшілігіне лицензиаттың аккаунтын қалыптастыру үшін қажетті сенімді және өзекті ақпаратты, оның ішінде әрбір лицензиат үшін бірегей логинді (электрондық пошта мекенжайы және / немесе ұялы телефон нөмірі), сондай-ақ тегі мен атын беруге міндетті. Сайттың тіркеу нысаны лицензиаттан міндетті түрде ұсынылатын қосымша ақпаратты сұрата алады. Тіркеу кезінде Лицензиат Сайт әкімшілігіне сайттың тіркеу нысаны сұраған барлық ақпаратты беруге міндетті. Сайтқа тіркелу кезінде Пароль автоматты түрде қалыптасады. Лицензиат сайтқа тіркелгеннен кейін сайтта орналастырылған шарттарда Сайт әкімшілігінің сұрау салуын жіберу арқылы парольді өзгертуге құқылы.

2.4. Тіркеу www.doktornarabote.ru / doktornarabote.ru. Парағында жүзеге асырылады.

2.5. Лицензиат Сайтқа тіркеле отырып, осы Ережелермен және Шартпен танысқанын және келісетінін сөзсіз растайды.

2.6.Тіркеу кезінде Лицензиат осы Ережемен келіседі және онда көрсетілген сайтты пайдалануға және оның жұмыс істеуіне байланысты құқықтар мен міндеттерді өзіне қабылдайды. Лицензиат Сайт әкімшілігінің сервистері және/немесе үшінші тұлғалардың сервистері арқылы электрондық хабарламалар, sms, мессенджерлердегі хабарламалар және ақпараттық, оның ішінде жарнамалық-ақпараттық, мазмұнды, оның ішінде Сайт әкімшілігінің серіктестерінен, жеке кабинетке, сондай-ақ электрондық пошта мекенжайына және аккаунтта көрсетілген ұялы телефон нөміріне Жолдаудың өзге де түрлерін алуға келіседі.

2.7. Логин мен пароль лицензиаттың Сайтқа және / немесе Мобильді қосымшаға қол жеткізуі үшін қажетті және жеткілікті ақпарат болып табылады. Лицензиаттың өз логині мен паролін үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ, оларды сақтау тәсілін өз бетінше таңдай отырып, олардың сақталуына толық жауапты болады. Лицензиат өзі пайдаланатын аппараттық - бағдарламалық қамтамасыз етуде кейіннен сайтта және / немесе мобильді қосымшада автоматты түрде авторизациялау үшін логин мен парольді (cookies файлдарын пайдалана отырып) сақтауға рұқсат бере алады, бұл ретте Лицензиат өз аккаунтының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шараларды дербес қабылдайды. Егер лицензиат керісінше дәлелдемесе, оның логині мен паролін пайдалана отырып жасалған кез келген іс-әрекетті тиісті лицензиат жасаған болып есептеледі. Лицензиаттың логині мен пароліне және/немесе аккаунтына рұқсатсыз қол жеткізілген немесе логин мен пароль таратылған жағдайда Лицензиат бұл туралы Сайт әкімшілігіне дереу хабарлауға міндетті.

2.8. Лицензиат Сайтта, оның ішінде аккаунтта орналастырылған ақпараттың иесі ретінде осы Ережелерде және Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Сайт әкімшілігі басқа пайдаланушылардың лицензиаттың жеке бетіне қол жетімділігін қалыптастыруға және пайдалануға қатыспайтынын түсінеді. Сайтта, сондай-ақ аккаунтта, оның ішінде өзінің жеке деректерін орналастыра отырып, Лицензиат көрсетілген ақпарат сайттың архитектурасы мен функционалының ерекшеліктерін ескере отырып, Интернет желісінің басқа пайдаланушыларына қол жетімді болатынын түсінеді және келіседі.

2.9. Тіркелгеннен кейін Лицензиатқа контентті тегін орналастыру, сондай-ақ осы Ережелер мен шартқа қайшы келмейтін басқа да тәсілдермен сайттың контентпен толтырылуын анықтау құқығы беріледі.

2.10. Сайттағы негізгі қызметтер лицензиаттарға тегін беріледі. Сайт әкімшілігі Лицензиатқа алдын-ала хабарланатын және Лицензиат Лицензиарға хабарлайтын қосымша ақылы Сервистер үшін төлемдерден басқа, лицензиаттың қандай да бір сервистерге ақы төлеуді талап етуге құқығы жоқ.

2.11. Сайт әкімшілігі акциялардың, бонустық бағдарламалардың, сайт конкурстарының шарттарына сәйкес лицензиаттың атына төлем жасаған жағдайда Лицензиат Сайт әкімшілігіне төлем жасау және Сайт әкімшілігінің салық агентінің міндеттерін орындау үшін қажетті мәліметтерді Сайт әкімшілігінің тиісті сұрау салуында көрсетілген нысанда және көлемде ұсынуға міндетті.

2.12. Сайт әкімшілігі Сайт Лицензиаттарының рейтингтерді жинақтау жүйесін орнатуға және жинақталған рейтинг үшін лицензиаттарға ұпай жинауға құқылы.

2.13. Сайттың барлық басқа веб-беттеріне қол жеткізуге болатын сайттың бастапқы беті Интернет желісінде орналасқан www.doktornarabote.ru.

2.14. Әкімшілік сайттағы лицензиаттардың жалпы санын дербес анықтайды.
3. ЛИЦЕНЗИАТТЫҢ КӘСІБИ МӘРТЕБЕСІН РАСТАУ

3.1. Сайтқа және / немесе Мобильді қосымшаға өзінің кәсіби мәртебесін растаған лицензиаттар ғана толық қол жеткізе алады. Осы Ереженің мақсатында кәсіби мәртебесін растаған деп жоғары медициналық білімі бар, осы Ережеде көзделген тәртіппен кәсіби мәртебесін растаған лицензиаттар түсініледі.

3.2. Лицензиаттың кәсіби мәртебесін растау мақсатында Сайт әкімшілігі тіркеу кезінде лицензиат ұсынған ақпаратты 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тексереді және лицензиаттың кәсіби мәртебесін растайды / растамайды. Кәсіби мәртебені растау мерзімі Сайт әкімшілігінің қалауы бойынша мерзімге ұзартылуы мүмкін, бұл туралы Сайт әкімшілігі Лицензиатты тіркеу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына хабарлайды.

3.3. Лицензиаттың кәсіби мәртебесін растау мақсатында Сайт әкімшілігі мынадай құжаттардың: жоғары кәсіптік медициналық білімі мен біліктілігі туралы құжаттың; маман сертификатының және / немесе маманды аккредиттеу туралы куәліктің; жеке басын куәландыратын құжаттың (паспорттың); лицензиаттың медициналық ұйыммен еңбек қатынастарындағы жай-күйін растайтын құжаттың электрондық үлгілерін сұратуға құқылы, ал Лицензиат ұсынуға міндетті. Көрсетілген құжаттардың электрондық бейнелерін Сайт әкімшілігінің Лицензиаты сайтты, мобильді қосымшаны немесе электрондық поштаны пайдалана отырып, оларды Интернет желісіне беруге және ЭЕМ-ге арналған бағдарламаларды пайдалана отырып оқуға мүмкіндік беретін форматта және мөлшерде ұсынады.

3.4. Егер тексеру нәтижесінде лицензиаттың жалған немесе көрінеу жалған ақпарат бергені анықталса, Сайт әкімшілігі мұндай Лицензиатқа кәсіби мәртебесін растаудан бас тартады, сондай-ақ лицензиаттың Сайтта тіркелуін жоюға құқылы.
4. САЙТҚА КІРУДІ ТОҚТАТА ТҰРУ ЖӘНЕ БҰҒАТТАУ. ТІРКЕЛГІНІ ЖОЮ

4.1. Сайт әкімшілігі лицензиаттың сайттың және / немесе мобильді қосымшаның барлық бөлімдеріне немесе кез-келген бөліміне, сайттың функцияларына, соның ішінде аккаунтқа, оның ішінде белсенділікке кез-келген уақытта себептерін түсіндірместен, алдын-ала хабарламамен немесе онсыз қол жетімділігін тоқтата тұруға, шектеуге немесе тоқтатуға құқылы.

4.2. Лицензиат "жою" кнопкасын не басқа да ұқсас кнопканы басу және сайтта көзделген өзге де әрекеттерді жасау арқылы аккаунтты жоюға құқылы.

4.3. Лицензиар кез келген уақытта Лицензиатты хабардар етпей және себептерін түсіндірместен лицензиаттың аккаунтын дереу қол жеткізуді тоқтатумен және сайт пен мобильді қосымшаны пайдалану мүмкіндігімен жоюға құқылы.

4.4. Аккаунтты жойғаннан кейін Лицензиат сайтты пайдалануға қол жетімділікті жоғалтады. Аккаунтты жойғаннан кейін және Ресей Федерациясының заңнамасында Интернет желісінде ақпаратты таратуды ұйымдастырушылар үшін қарастырылған сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін, онда орналастырылған барлық ақпарат, сондай-ақ сайтта тіркелген кезде енгізілген лицензиаттың барлық ақпараты автоматты түрде жойылады.
5. ЛИЦЕНЗИАТТЫҢ ЖӘНЕ САЙТ ӘКІМШІЛІГІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Белгілі бір әрекеттерді, оның ішінде ақпаратты орналастыру немесе қол жеткізуді жүзеге асырудың заңдылығына күмән туындаған жағдайда, сайт әкімшілігі соңғысын жүзеге асырудан бас тартуды ұсынады.

5.2. Үшінші тұлғалардың ақпаратқа немесе зияткерлік қызмет нәтижелеріне құқықтарын бұзатын ақпаратты орналастыруға тыйым салынады. Бұл шектеу құқық иесінің келісімінсіз кез-келген ақпаратты көшіруге тыйым салуды білдіреді, бұл ретте рұқсат етіледі:

(a) заңды түрде жарияланған туындылардың түпнұсқасында және ғылыми, полемикалық, сыни немесе ақпараттық мақсаттарда аудармасында дәйексөз келтіру, соның ішінде газет және журнал мақалаларынан үзінділерді баспа шолулары нысанында, дәйексөздеу мақсатымен ақталған көлемде, бірақ жарияланымның авторлық мәтінінің төрттен бір бөлігінен артық емес;

(b) заңды түрде жарияланған туындылар мен олардан үзінділерді оқу сипатындағы басылымдарда, радио - және телехабарларда, дыбыс - және бейнежазбаларда қойылған мақсатпен ақталған көлемде иллюстрациялар ретінде пайдалану;

(c) ағымдағы оқиғаларды шолуларда жалпы жұрттың назарына фотография, кинематография құралдарымен, эфирге немесе кабель арқылы хабарлау жолымен осындай оқиғалар барысында көрген немесе естіген туындыларды ақпараттық мақсатпен ақталған көлемде қайта шығару немесе хабарлау.

Кез келген дәйексөз дәйексөз ретінде анық ресімделуі, тырнақшаға енгізілуі (мәтінге дәйексөз келтірілген жағдайда) және лицензиялық шарттың 3.2.5-тармағында көзделген шектеулерді сақтай отырып, ақпарат алынған автор мен басылымды қоса алғанда, дәйексөз көзіне сілтеме болуы тиіс.
Лицензиаттың өзі жасаған, оған қатысты лицензиатта оны пайдалану құқығы сақталған ақпаратты (туындыларды) шектеусіз орналастыруға жол беріледі.
Сайтта орналастырылған ақпаратты интернет желісіндегі басқа ресурстарда көшіруге, таратуға, сақтауға және жариялауға, сондай-ақ сайт беттерінднгі сілтемелерді қоспағанда, сайттың лицензиаттары болып табылмайтын үшінші тұлғаларға сайттағы ақпаратқа қол жеткізуге жол берілмейді.
Лицензиатқа өзінің мазмұнымен құнды емес және кәсіби пікірталасқа себеп бола алмайтын жарияланымдарды сайтқа, дәрігердің таспасына және докторлық бағдарламаларға орналастырудан бас тарту, сондай-ақ күтілетін жауаптар кәсіби құндылыққа ие болмайтын сұрақтар қою ұсынылады, сонымен бірге құнды анықтау Сайт әкімшілігінің құзыретіне жатады, ол осындай жарияланымдарды / сұрақтарды жоюға құқылы.

5.3. Сайтты пайдалану кезінде лицензиатқа тыйым салынады:

(a) басқа тұлғаның ("жалған аккаунт") немесе заңды тұлғаның атынан немесе оның орнына лицензиат ретінде тіркеліңіз. Сонымен қатар, Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген тәртіппен және нысанда қажетті өкілеттіктерді алған жағдайда басқа жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның атынан және атынан тіркеуге болады;

(b) Сайтта бір Лицензиатқа бірнеше аккаунт құру. Егер екі немесе одан да көп аккаунттар анықталса, Сайт әкімшілігі бірінші болып құрылған Сайтта бір аккаунтты қалдыра алады немесе мән-жайлар анықталғанға дейін барлық бар аккаунттарды бұғаттай алады. Екі немесе одан да көп шоттарды бұғаттау кезінде әр шотта алынған ұпайлар мен бонустар қалпына келтіру құқығынсыз жойылады;

(c) Лицензиаттарды және сайт әкімшілігін басқа тіркелген лицензиаттың логині мен паролін пайдалана отырып, өзінің жеке басына қатысты жаңылыстыруға енгізу;

(d) өзі, өзінің жасы немесе басқа адамдармен немесе ұйымдармен қарым-қатынасы туралы мәліметтерді бұрмалау;

(e) басқа лицензиаттардың атына олардың келісімінсіз хабарламаларды жаппай таратуды жүзеге асыру;

(f) бағдарламалық жасақтаманы қолданыңыз және лицензиаттың сайтының немесе аккаунттарының қалыпты жұмысын бұзуға бағытталған әрекеттерді орындаңыз;

(g) вирустар, Трояндар және басқа да зиянды бағдарламаларды веб-сайт арқылы жүктеу, сақтау, жариялау, тарату және қол жеткізу немесе басқаша пайдалану;

(h) сайтта ақпарат жинау және/немесе сайтпен және оның функционалдығымен өзара әрекеттесу үшін сайт әкімшілігінің арнайы рұқсатынсыз автоматтандырылған сценарийлерді (бағдарламалар, боттар, краулерлер) пайдаланыңыз;

(i) кез келген тәсілмен, соның ішінде алдау, сенімге қиянат жасау, бұзу, басқа лицензиаттың логині мен парольіне қол жеткізуге тырысу арқылы шектелмей;

(j) басқа тұлғалардың дербес деректерін заңсыз жинауды және өңдеуді жүзеге асыру;

(k) Сайт Әкімшілігімен жеке келісімге сәйкес Лицензиатқа осындай әрекеттерге тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, Сайт әкімшілігі ұсынған интерфейс арқылы басқа тәсілмен сайтты пайдалануды жүзеге асыру;

(l) осындай іс-әрекеттер Лицензиатқа әкімшілікпен жеке келісімнің шарттарына сәйкес тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, қандай да бір мақсаттар үшін сайтты қайта жасау, қайталау, көшіру, сату, сауда операцияларын жүзеге асыру және пайдалануға рұқсатты қайта сату;

(m) жарнама және саяси жарнама орналастыру;

(n) сайтта бос жұмыс орындарын, атап айтқанда қызметкерлерді жалдау туралы хабарландыруларды Сайт әкімшілігінің келісімінсіз орналастыру.

(o) өз бетінше немесе басқа лицензиаттардың атынан олардың аккаунтының функционалын қолдана отырып, соның ішінде жаңылыстыру арқылы немесе көтермелеу уәдесімен, оның ішінде кез-келген бағдарламаларды, автоматтандырылған сценарийлерді, сауалнама, дауыс беру және т. б. кезінде Сайт ескеретін сандық көрсеткіштерді жасанды түрде арттыруға бағытталған жаппай бірдей әрекеттерді қолдана отырып жүзеге асырыңыз.;

(p) мазмұнды орналастыру кезінде басылымға назар аударудың интрузивті әдістерін, соның ішінде бас әріптермен тақырып жазуды, бірнеше тыныс белгілерін, стандартты емес шрифтті және т. б. қолдану.;

(q) иесіздендірусіз пациенттердің суреттерін орналастыру-міндетті түрде бетті, көзді бояу қажет;

(r) пациенттің жеке ақпаратын (аты-жөні, тұратын және тіркелген мекен-жайы, жеке деректері, оның ішінде медициналық құжаттар) орналастыру-мұндай ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық бейнелерін (фотосуреттерін) орналастыру кезінде мұндай ақпаратты бояу міндетті түрде талап етіледі;

(s) егер олар сіздің науқастарыңыз болмаса, дәрігердің таспасында олардың денсаулығы мен жақындарының денсаулығын талқылаңыз. Мұндай тақырыптар тек топтарға орналастырылуы керек;

(t) басқа Лицензиаттарда жоғары медициналық білімнің құзыреттілігіне, барабарлығына және болуына күмән келтіру. Бұл туралы Сайт әкімшілігіне сайтта қарастырылған кез-келген тәсілмен, оның ішінде жеке хабарламамен хабарлау керек;

(u) дәрігердің таспасында және топтарда тақырыптар мен мазмұны бұрын жарияланған жарияланымдарды толығымен немесе толығымен қайталайтын жарияланымдарды орналастырыңыз.

(v) сайтта кез-келген ақпаратты жүктеу, сақтау, жариялау, тарату және қол жеткізу немесе басқа жолмен пайдалану: • басқа лицензиаттардың немесе үшінші тұлғалардың жеке өміріне қауіп төндіреді, беделін түсіреді, қорлайды, ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін қорлайды немесе бұзады;
 • кәмелетке толмаған адамдардың құқықтарын бұзады, оның ішінде олардың денсаулығына, адамгершілік және рухани дамуына зиян келтіреді;
 • ол дөрекі немесе әдепсіз, әдепсіз лексиканы қамтиды, порнографиялық бейнелер мен мәтіндерді немесе жыныстық сипаттағы көріністерді, оның ішінде кәмелетке толмағандардың қатысуымен;
 • онда зорлық-зомбылық немесе жануарларға адамгершілікке жатпайтын көріністер бар;
 • өзіне-өзі қол жұмсау (өзін-өзі өлтіру) құралдары мен тәсілдерінің сипаттамасын, оны жасауға кез келген арандатушылықты қамтиды, мұндай сипаттама кәсіби тақырыптағы мәселенің бір бөлігі, клиникалық тәжірибенің сипаттамасы немесе ғылыми немесе оқу сипатындағы материалдарды талқылау болып табылатын жағдайларды қоспағанда;
 • экстремистік материалдар, оның ішінде экстремистік материалдардың федералды тізіміне енгізілген материалдар бар;
 • нәсілдік, діни, этникалық, өзге де өшпенділікті немесе араздықты насихаттайды және/немесе қоздыруға ықпал етеді, фашизмді, нәсілдік не өзге де артықшылық идеологиясын насихаттайды;
 • онда жаппай тәртіпсіздіктерге, экстремистік әрекеттерді жүзеге асыруға, белгіленген тәртіпті бұза отырып өткізілетін бұқаралық (қоғамдық) іс-шараларға қатысуға шақырулар, қызметі Ресей Федерациясының аумағында жағымсыз деп танылған шетелдік немесе халықаралық үкіметтік емес ұйымның ақпараттық материалдары, көрсетілген ақпаратқа немесе материалдарға қол жеткізуге мүмкіндік беретін ақпарат бар;
 • онда Ресей Федерациясында таратуға тыйым салынған ақпарат, оның ішінде осындай ақпаратты қамтитын Интернет-ресурстарға сілтемелер түрінде;
 • қылмыстық әрекетті насихаттайды немесе қылмыстық әрекеттер жасау жөніндегі кеңестерді, нұсқаулықтарды немесе нұсқаулықтарды қамтиды,
 • онда шектеулі қол жетімділік туралы ақпарат бар, мысалы, мемлекеттік және / немесе коммерциялық құпия, үшінші тұлғалардың жеке өмірі туралы ақпарат және т. б.;
 • жарнаманы, оның ішінде саяси жарнаманы қамтиды;
 • есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларын, жаңа ықтимал қауіпті психоактивті заттарды, құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсіруді, жекелеген есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын немесе прекурсорларын, жаңа ықтимал қауіпті психоактивті заттарды, құрамында есірткі бар өсімдіктерді пайдалануда қандай да бір артықшылықтарды, оның ішінде есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, жаңа ықтимал қауіпті психоактивті заттарды, құрамында есірткі бар өсімдіктерді медициналық мақсаттарда пайдалануды насихаттауды қамтиды, адамның ерік-жігерін басатын не оның психикалық немесе физикалық денсаулығына теріс әсер ететін;
 • темекіні, темекі өнімдерін сатуды және (немесе) темекіні тұтынуды ынталандыруға бағытталған жарнаманы не ақпаратты қамтиды;
 • алаяқтық сипатқа ие;
 • сондай-ақ азаматтар мен заңды тұлғалардың басқа құқықтары мен мүдделерін немесе Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарын бұзады.
5.4. Лицензиат шотқа тек өзі бейнеленген фотосуретті орналастыруға құқылы. Басқа адамдардың, жануарлардың фотосуреттеріне немесе анимациялық суреттерге тыйым салынады. Лицензиат өз фотосуреттерін аккаунтқа орналастырмауға құқылы. Бұл жағдайда басқа лицензиаттарға арналған шотта "ФОТО жоқ"деген жазу автоматты түрде пайда болады.

5.5. Лицензиат жарияланымның мазмұнына және оның бірегейлігіне баса назар аудара отырып, лицензиаттардың сайтта да, осы жарияланымды тарату кезінде де жарияланымды оқуға деген қызығушылығын арттыра отырып, сайттағы өз жарияланымдарына атау беруге құқылы. Жарияланымның мәнін көрсетпейтін барлық атауларды Сайт әкімшілігі өңдей алады. Сайт әкімшілігі лицензиаттар мен үшінші тұлғалар үшін оның тартымдылығын арттыру мақсатында жарияланымның мазмұнына баса назар аудара отырып, жарияланымдардың атауларын өзгертуге құқылы.

5.6. Сайт Әкімшілігі Сайттың жұмыс істеуі мен жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және техникалық ақаулар мен үзілістер болған жағдайда оның жұмысын тез қалпына келтіруге міндеттенеді. Сайт Әкімшілігі Сайттың уақытша сәтсіздіктері мен үзілістері және олардан туындаған ақпараттың жоғалуы үшін жауап бермейді. Әкімшілік лицензиатқа немесе басқа адамға, мобильді құрылғыларға, кез-келген басқа жабдыққа немесе Бағдарламалық жасақтамаға сайттан немесе сайтта орналастырылған сілтемелерден материалдарды жүктеуге байланысты немесе байланысты кез-келген зиян үшін жауап бермейді.

5.7. Сайт Әкімшілігі Сайттың жұмысына байланысты статистикалық ақпаратты, сондай-ақ лицензиаттардың әртүрлі аудиторияларына жарнамалық ақпараттың мақсатты көрсетілуін қамтамасыз ету үшін лицензиаттардың ақпаратын басқаруға құқылы.

5.8. Сайт әкімшілігі Лицензиатқа сайттың дамуы және оның функционалдығы туралы ақпарат жіберуге, сондай-ақ өз қызметін жарнамалауға құқылы.

5.9. Сайт әкімшілігі лицензиаттың жеке деректерін оларға рұқсатсыз және заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жеке деректерді жою, өзгерту, бұғаттау, көшіру, таратудан қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық-техникалық шараларды қабылдайды. Лицензиаттың жеке деректері Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарына және Сайтты пайдалану ережелеріне сәйкес ұсынылған жағдайда, сайт әкімшілігі оларды пайдалану заңдылығын бақылауға міндетті.

5.10. Сайт телемедициналық технологияларды қолдана отырып, медициналық көмек көрсету кезінде медицина қызметкерлерінің өзара қашықтықтан өзара іс-қимылы кезінде консультациялар (дәрігерлер консилиумдары) өткізуге арналмаған.
6. САЙТТЫҢ ЖЕКЕ БӨЛІМДЕРІНДЕ АҚПАРАТТЫ ОРНАЛАСТЫРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

6.1. Бөлімдерді таңдау сайттағы жарияланымдардың құрылымын реттеуге бағытталған. Лицензиат жарияланымның осы ережелерін сақтамаған жағдайда, сайт әкімшілігі жарияланымды кез келген бөлімге өз қалауы бойынша жылжыту немесе жарияланымды сайттан жою құқығын өзіне қалдырады. Жарияланымды Сайт әкімшілігі жылжытқаннан кейін жариялау түрін өзгерту мүмкін емес. Осы ережелерді бұзатын материалдар Сайт әкімшілігінің қалауы бойынша басқа бөлімдерге ауыстырылады.

6.2. КЛИНИКАЛЫҚ КОНСИЛИУМБӨЛІМІ. Тапсырмалар, клиникалық сұрақтар немесе материалды ұсынудың ұқсас нысандары түрінде ресімделген лицензиаттардың жеке тәжірибесінен ғана жағдайлар орналастырылады. Жарияланым мынадай критерийлерге сәйкес келуі тиіс: жағдай аяқталған жоқ (жарияланымда бастапқыда автордың осы жағдай бойынша бар ақпаратының бір бөлігі ғана көрсетілген). Клиникалық ақпарат (шағымдар, анамнез, тексеру деректері және т.б.) клиникалық көріністі түсіну үшін жеткілікті көлемде ұсынылған. Осы жағдай бойынша әріптестерге сұрақтар нақты тұжырымдалған (5-тен артық емес). Клиникалық ақпараттың мәтіндік сипаттамасынсыз тек фото және бейнеақпараттың болуына жол берілмейді. Басқа дәрігердің тәжірибесінен алынған жағдайларды оның алдын-ала келісімінсіз, сондай-ақ Сайт әкімшілігіне алдын-ала ескертусіз пайдалануға рұқсат етілмейді.

6.3. "КЛИНИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ" БӨЛІМІ. Әріптестерді хабардар ету және оларды жарияланым авторының тәжірибесімен таныстыру мақсатында қызықты, танымдық және бірегей клиникалық жағдайлар, шешім іздеуді талап етпейтін лицензиаттардың жеке тәжірибесінен бақылаулар орналастырылады. Жариялау келесі өлшемдерге сәйкес келуі керек: жағдай аяқталды. Жарияланымда автор жариялауға жоспарлаған барлық ақпарат көрсетілген. Жарияланымда иллюстрациялық материалдар (фото, видео, құжаттар сканері және т. б.) бар. осы жағдайға қатысты немесе осы пациентке қатысы жоқ, бірақ ұсынылған тәжірибені көрсете алатын). Жекелеген жағдайларда, егер жарияланым авторының осы деректерді жариялауға рұқсаты болса, басқа дәрігерлердің клиникалық жағдайларын орналастыруға жол беріледі.

6.4. ПІКІР АЛМАСУБӨЛІМІ. Медициналық практикаға, денсаулық сақтауға және кәсіби қарым-қатынасқа қатысты әртүрлі мәселелерді талқылау үшін мазмұнды сипаттағы медициналық тақырыптарға материалдар орналастырылады. Медицина жаңалықтарын басқа сайттарға сілтеме жасай отырып немесе осы бөлімде сілтеме жасамай талқылауға тыйым салынады (жаңалықтар топқа орналастырылады және талқыланады). Талқылау үшін мәселені шешуге бағытталған жарияланымның мәні бойынша сұрақтарды тұжырымдауды ұмытпаңыз. Көтерілген мәселені көрсететін тақырыптарды пайдалану ұсынылады.

6.5. ПРЕПАРАТТЫ ТАЛҚЫЛАУБӨЛІМІ. Дәрігердің күнделікті клиникалық жұмысында препаратты қолдану тәжірибесі туралы ақпарат лицензиаттардың жеке тәжірибесінен ғана орналастырылады. Препараттың тиімділігін немесе тиімсіздігін Лицензиатқа белгілі зерттеулердің деректері негізінде немесе пациенттердің Лицензиатты қолдануының жеке тәжірибесі немесе қолдану тәжірибесі негізінде бағалауға болады (пациенттердің пікірлері). Әріптестеріңізге препарат туралы сұрақтар қоюға болады. Сіз тек Ресей Федерациясында ресми тіркелген препаратты талқылай аласыз. Препараттарға нұсқауларды толық немесе ішінара орналастыруға тыйым салынады. Мәтіннің 300-ден астам таңбасын қайта басып шығаруға немесе суреттерді басқа сайттардан немесе баспа көздерінен тасымалдауға жол берілмейді.

6.6. ЖҰМЫС МӘСЕЛЕСІБӨЛІМІ. Жұмыс, құжаттар, заңнама, бір нәрсені іздеу (бал. сайттар, әдебиет, қосымша білім және т.б.). Тек нақты және қысқаша тұжырымдалған сұрақтарды орналастыруға рұқсат етіледі. Осы бөлімде талқыланған сұрақтарды қайта қоюға тыйым салынады.

6.7. "ТОПТАР" БӨЛІМІ. Осы топтың тақырыбына қатысты материалдар орналастырылады. Бөлімдегі жарияланымдар мен хабарламаларды модерациялауды Сайт Әкімшілігі жүргізеді. Медициналық емес тақырыптар болуы мүмкін.

6.7.1. Сайттың жұмысына қатысты жарияланымдар, Сайт әкімшілігіне қатысты сұрақтар, шағымдар, шағымдар, құттықтаулар тек "D тобына сұрақтар"тобында орналастырылады. Әкімшілік осы тақырыптардағы жарияланымдарды барлық басқа бөлімдерден осы топқа ауыстыру құқығын өзіне қалдырады.

6.8. Өзіне бөтен материалдың авторлығын иемдену немесе порталда орналастырылған қандай да бір мәтіннің шынайы авторлығы туралы ақпаратты қасақана жасыру плагиат болып есептеледі.
7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

7.1. Лицензиаттың және Сайт әкімшілігінің өзара іс-қимылы сайтты лицензиаттың / Сайт әкімшілігінің аккаунты арқылы немесе лицензиаттың логин / аккаунтында көрсетілген лицензиаттың электрондық поштасын, Сайт әкімшілігімен байланыс үшін электрондық пошта мекенжайы ретінде сайтта көрсетілген Сайт әкімшілігінің электрондық поштасын пайдалану арқылы, сондай-ақ сайтта көрсетілген басқа жолдармен, соның ішінде телефон арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

7.2. Сайт және оның функционалдығы, оның ішінде барлық сценарийлер, қосымшалар, мазмұн және сайттың дизайны "сол қалпында"келеді. Сайт Әкімшілігі Сайттың немесе оның функционалдығы нақты пайдалану мақсаттарына сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі мүмкін деген барлық кепілдіктерден бас тартады. Сайт әкімшілігі сайтты және/немесе оның функционалдығын пайдаланудан нақты нәтижелерге кепілдік бере алмайды және уәде бере алмайды.

7.3. Түсінбеушілікті болдырмау үшін лицензиат сайттан немесе оған орналастырылған сілтемелер бойынша жүктеу және кез келген файлдарды, оның ішінде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану кезінде сақтық шараларын сақтауы тиіс. Сайт әкімшілігі тек лицензияланған, соның ішінде антивирустық бағдарламалық жасақтаманы пайдалануды ұсынады.

7.4. Сайтты қолдана отырып, Лицензиат сайттан немесе оның көмегімен кез-келген материалдарды өз тәуекеліне жүктейтініне келіседі және көрсетілген материалдарды пайдаланудың ықтимал салдары үшін, оның ішінде Лицензиаттың компьютеріне және / немесе мобильді құрылғысына немесе үшінші тұлғаларға, деректердің жоғалуы немесе кез-келген басқа зиян үшін жеке жауап береді.

7.5. Ешқандай жағдайда сайт әкімшілігі немесе оның өкілдері Лицензиатқа немесе кез-келген үшінші тұлғаға кез-келген жанама, кездейсоқ, абайсызда келтірілген зиян үшін, соның ішінде жоғалған пайда немесе жоғалған деректер, сайтты, сайттың мазмұнын немесе басқа материалдарды пайдалануға байланысты ар-намыстың, қадір-қасиеттің немесе іскерлік беделдің зияны үшін жауап бермейді, тіпті егер Сайт әкімшілігі мұндай зиян туралы ескертсе немесе көрсетсе де.
© 2009–2020 Жұмыстағы дәрігер
Күн сайын әлеуметтік медиадағы жаңа материалдар - сіз оны сайттан таба алмайсыз: