'Bacilla-chronophag - 'Doktor İşyerinde' oyunu

Поделиться:

En başında çok kısa olan basil oyun alanı içinde haraket etmekte ve duvarların üzerinden geçebilmektedir. Klavyedeki oklar tuşları veya ekranın yöndendirilecek tarafını basarak basili yönlendirebilirsiniz. Basil D harfine gelince onu yemekte ve daha uzun olmaktadır. Ne kadar fazla farf yerse, basil da o kadar uzarmakta ve oyun daha enteresan geçmektedir.
© 2009—2020 Doctor At Work
New and unique materials are posted daily on social media: